Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Từ vụ cô giáo quỳ gối cần "khung" và "hành lang" để giáo viên phạt học sinh

GS.TS Võ Tòng Xuân phát thưởng cho HS. (Ảnh: Lục Tùng)
GS.TS Võ Tòng Xuân phát thưởng cho HS. (Ảnh: Lục Tùng)