Từ vụ bé gái rơi từ tầng 12: Tiêu chuẩn về lan can chung cư thế nào?

Chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng đủ chiều cao nhưng việc để quá nhiều vật dụng không cần thiết ở lô gia có thể khiến trẻ em trèo, vượt qua lan can. Ảnh MXH
Chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng đủ chiều cao nhưng việc để quá nhiều vật dụng không cần thiết ở lô gia có thể khiến trẻ em trèo, vượt qua lan can. Ảnh MXH
Chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng đủ chiều cao nhưng việc để quá nhiều vật dụng không cần thiết ở lô gia có thể khiến trẻ em trèo, vượt qua lan can. Ảnh MXH
Lên top