Tử vong sau khi mổ ruột thừa, người nhà bệnh nhân bức xúc