Từ việc dừng thu phí BOT Nội Bài - Vĩnh Yên: Ứng xử hài hòa lợi ích

Thu phí BOT Quốc lộ 2 đoạn Nội Bài-Vĩnh Yên. Ảnh: G.T
Thu phí BOT Quốc lộ 2 đoạn Nội Bài-Vĩnh Yên. Ảnh: G.T
Thu phí BOT Quốc lộ 2 đoạn Nội Bài-Vĩnh Yên. Ảnh: G.T
Lên top