Từ việc du khách bắn khỉ ở Sơn Trà: Lại đau đầu chuyện chọn du lịch với bảo tồn

Du khách vô tư cho khỉ ăn tại chùa Linh Ứng Sơn Trà. Ảnh: Bình An
Du khách vô tư cho khỉ ăn tại chùa Linh Ứng Sơn Trà. Ảnh: Bình An
Du khách vô tư cho khỉ ăn tại chùa Linh Ứng Sơn Trà. Ảnh: Bình An
Lên top