Tư vấn hướng nghiệp 2019: Ngành nào thị trường đang "khát"?

Chương trình giao lưu trực tuyến: "Tư vấn hướng nghiệp 2019: Ngành nào thị trường đang khát". Ảnh: Phạm Đông
Chương trình giao lưu trực tuyến: "Tư vấn hướng nghiệp 2019: Ngành nào thị trường đang khát". Ảnh: Phạm Đông
Chương trình giao lưu trực tuyến: "Tư vấn hướng nghiệp 2019: Ngành nào thị trường đang khát". Ảnh: Phạm Đông
Lên top