Từ trưa 8.7, người vào Hải Phòng phải có xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2

Từ 12h ngày 8.7, Hải Phòng chỉ cho phép những người có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 5 ngày mới được vào thành phố. Ảnh Mai Dung
Từ 12h ngày 8.7, Hải Phòng chỉ cho phép những người có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 5 ngày mới được vào thành phố. Ảnh Mai Dung
Từ 12h ngày 8.7, Hải Phòng chỉ cho phép những người có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 5 ngày mới được vào thành phố. Ảnh Mai Dung
Lên top