Từ TPHCM về có giấy xác nhận âm tính, nhưng xét nghiệm dương tính

Lên top