“Tự tin, sự sẻ chia là liều vaccine mạnh nhất với người mắc COVID-19”

Gia đình từng mắc COVID-19 của anh Nguyễn Phước Toàn vui vẻ sau khi điều trị. Ảnh: LT
Gia đình từng mắc COVID-19 của anh Nguyễn Phước Toàn vui vẻ sau khi điều trị. Ảnh: LT
Gia đình từng mắc COVID-19 của anh Nguyễn Phước Toàn vui vẻ sau khi điều trị. Ảnh: LT
Lên top