Tụ tập ăn nhậu, 4 thanh niên Đà Nẵng bị phạt 42,5 triệu đồng

Các đối tượng tổ chức ăn nhậu giữa mùa dịch COVID-19 vừa bị xử phạt. Ảnh: CACC
Các đối tượng tổ chức ăn nhậu giữa mùa dịch COVID-19 vừa bị xử phạt. Ảnh: CACC
Các đối tượng tổ chức ăn nhậu giữa mùa dịch COVID-19 vừa bị xử phạt. Ảnh: CACC
Lên top