Từ sự việc bà Nguyễn Phương Hằng: Quy định mới về livestream sẽ thế nào?

Bà Nguyễn Phương Hằng, CEO của Đại Nam. Ảnh A.T
Bà Nguyễn Phương Hằng, CEO của Đại Nam. Ảnh A.T
Bà Nguyễn Phương Hằng, CEO của Đại Nam. Ảnh A.T
Lên top