Từ Software City sẽ chuyển đổi phát triển thành Science City

Trung tâm R&D tại Công viên phần mềm Quang Trung. Nguồn: QTSC
Trung tâm R&D tại Công viên phần mềm Quang Trung. Nguồn: QTSC
Trung tâm R&D tại Công viên phần mềm Quang Trung. Nguồn: QTSC
Lên top