Từ phản ánh của Lao Động, Quảng Trị siết vận chuyển lợn nhập từ biên giới

Cơ quan thú y ở Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo kiểm tra lợn nhập khẩu. Ảnh: HT.
Cơ quan thú y ở Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo kiểm tra lợn nhập khẩu. Ảnh: HT.
Cơ quan thú y ở Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo kiểm tra lợn nhập khẩu. Ảnh: HT.
Lên top