Từ nơi tuyến đầu chống dịch: Tâm sự với con thơ qua những dòng nhật ký

Thiếu úy Lầu A Nam bên trang nhật ký từ nơi tuyến đầu chống dịch. Ảnh: Văn Thành Chương.
Thiếu úy Lầu A Nam bên trang nhật ký từ nơi tuyến đầu chống dịch. Ảnh: Văn Thành Chương.
Thiếu úy Lầu A Nam bên trang nhật ký từ nơi tuyến đầu chống dịch. Ảnh: Văn Thành Chương.
Lên top