Tự "nổ" chữa bách bệnh: Sự thật của các "thần dược"

Hóa đơn trị giá 16,4 triệu đồng (cho 20 ngày) của nữ bệnh nhân đến từ Thanh Hóa.
Hóa đơn trị giá 16,4 triệu đồng (cho 20 ngày) của nữ bệnh nhân đến từ Thanh Hóa.
Hóa đơn trị giá 16,4 triệu đồng (cho 20 ngày) của nữ bệnh nhân đến từ Thanh Hóa.
Lên top