Tự "nổ" chữa bách bệnh: Đa cấp Vision tồn tại bất hợp pháp tại Việt Nam?

Vợ chồng bà Tuyền (bìa phải) và ông Đài (giữa) trong sự kiện Vision Enegry Tour tại Thái Nguyên năm 2019. Ảnh: Sessia.com.
Vợ chồng bà Tuyền (bìa phải) và ông Đài (giữa) trong sự kiện Vision Enegry Tour tại Thái Nguyên năm 2019. Ảnh: Sessia.com.
Vợ chồng bà Tuyền (bìa phải) và ông Đài (giữa) trong sự kiện Vision Enegry Tour tại Thái Nguyên năm 2019. Ảnh: Sessia.com.
Lên top