Từ “người mẫu” tới thú sưu tập tiền cổ

Ông Nguyễn Bá Đạm đang giới thiệu về bộ sưu tập tiền cổ của mình. Ảnh: LAN NHI
Ông Nguyễn Bá Đạm đang giới thiệu về bộ sưu tập tiền cổ của mình. Ảnh: LAN NHI
Ông Nguyễn Bá Đạm đang giới thiệu về bộ sưu tập tiền cổ của mình. Ảnh: LAN NHI
Lên top