Từ ngày mai, Vũng Tàu cho tắm biển trở lại nhưng giữ khoảng cách 1 mét

Biển Vũng Tàu vắng khách trong ngày 30.4. Ảnh Lê Ngân
Biển Vũng Tàu vắng khách trong ngày 30.4. Ảnh Lê Ngân
Biển Vũng Tàu vắng khách trong ngày 30.4. Ảnh Lê Ngân
Lên top