Từ ngày 7.5, Hàng không bỏ giãn cách chỗ ngồi và được khai thác đủ tải

Biển hiệu nhắc nhở hành khách giữ khoảng cách tại các lối vào xếp hàng tại sân bay Nội Bài. Ảnh ĐT
Biển hiệu nhắc nhở hành khách giữ khoảng cách tại các lối vào xếp hàng tại sân bay Nội Bài. Ảnh ĐT
Biển hiệu nhắc nhở hành khách giữ khoảng cách tại các lối vào xếp hàng tại sân bay Nội Bài. Ảnh ĐT
Lên top