Từ ngày 24.8, hàng hóa đến đảo Phú Quốc sẽ đi như thế nào?

Lên top