Từ ngày 22.7, chặng Hà Nội - TP.THCM chỉ khai thác 2 chuyến bay/ngày

Từ ngày 22.7, chỉ khai thác 2 chuyến bay/ngày chặng Hà Nội - TP. THCM. Ảnh: ĐT
Từ ngày 22.7, chỉ khai thác 2 chuyến bay/ngày chặng Hà Nội - TP. THCM. Ảnh: ĐT
Từ ngày 22.7, chỉ khai thác 2 chuyến bay/ngày chặng Hà Nội - TP. THCM. Ảnh: ĐT
Lên top