Từ ngày 20.10, tạm dừng thu phí trạm BOT Tân Phú trên Quốc lộ 20

Tạm dừng thu phí trạm BOT Tân Phú . Ảnh GT
Tạm dừng thu phí trạm BOT Tân Phú . Ảnh GT
Tạm dừng thu phí trạm BOT Tân Phú . Ảnh GT
Lên top