Từ ngày 1.7, sẽ bỏ bản sao sổ hộ khẩu trong trường hợp nào?

Lên top