Từ một số vụ phóng viên bị bắt giữ: Do không chịu rèn nghề và buông lỏng quản lý

Nhiều loại thẻ na ná thẻ nhà báo đã được các cơ quan báo chí tự in và cấp tràn lan cho nhân viên.
Nhiều loại thẻ na ná thẻ nhà báo đã được các cơ quan báo chí tự in và cấp tràn lan cho nhân viên.
Nhiều loại thẻ na ná thẻ nhà báo đã được các cơ quan báo chí tự in và cấp tràn lan cho nhân viên.
Lên top