Từ "lớp học lộng gió" đến hành trình “Cùng xây tương lai"

Điểm trường mầm non Ba Ngày trong mùa mưa
Điểm trường mầm non Ba Ngày trong mùa mưa