Tự khen thưởng cho mình, bí thư xã bị cảnh cáo

Trụ sở UBND xã Mỹ Đức Đông (ảnh: P.V)
Trụ sở UBND xã Mỹ Đức Đông (ảnh: P.V)
Trụ sở UBND xã Mỹ Đức Đông (ảnh: P.V)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM