Từ hôm nay sẽ kiểm soát chặt các phương tiện đến Đà Nẵng

Từ hôm nay- 21.6 sẽ kiểm soát chặt các phương tiện đến Đà Nẵng. Ảnh: HL
Từ hôm nay- 21.6 sẽ kiểm soát chặt các phương tiện đến Đà Nẵng. Ảnh: HL
Từ hôm nay- 21.6 sẽ kiểm soát chặt các phương tiện đến Đà Nẵng. Ảnh: HL
Lên top