Từ hôm nay, người Hà Nội được ra đường trong những trường hợp nào?

Người Hà Nội chỉ được ra đường trường hợp cần thiết. Ảnh minh hoạ: Tùng Giang
Người Hà Nội chỉ được ra đường trường hợp cần thiết. Ảnh minh hoạ: Tùng Giang
Người Hà Nội chỉ được ra đường trường hợp cần thiết. Ảnh minh hoạ: Tùng Giang
Lên top