Từ hôm nay, Công an TPHCM cấp trở lại căn cước công dân gắn chip

Công an TPHCM tổ chức làm thẻ CCCD gắn chíp cho người dân. Ảnh: Anh Tú
Công an TPHCM tổ chức làm thẻ CCCD gắn chíp cho người dân. Ảnh: Anh Tú
Công an TPHCM tổ chức làm thẻ CCCD gắn chíp cho người dân. Ảnh: Anh Tú
Lên top