Từ hôm nay (11.1), người dân được phép sử dụng pháo hoa

Từ 11.1.2021, người dân được sử dụng pháo hoa không gây tiếng nổ. Ảnh: Kim Anh
Từ 11.1.2021, người dân được sử dụng pháo hoa không gây tiếng nổ. Ảnh: Kim Anh
Từ 11.1.2021, người dân được sử dụng pháo hoa không gây tiếng nổ. Ảnh: Kim Anh
Lên top