Từ điển thành ngữ tục ngữ Việt Nam bị tố "đánh cắp, sao chép"

Ông Hoàng Tuấn Công (trái) trao đổi với nhà báo Xuân Hùng về cuốn "Từ điển thành ngữ tục ngữ Việt Nam".
Ông Hoàng Tuấn Công (trái) trao đổi với nhà báo Xuân Hùng về cuốn "Từ điển thành ngữ tục ngữ Việt Nam".
Ông Hoàng Tuấn Công (trái) trao đổi với nhà báo Xuân Hùng về cuốn "Từ điển thành ngữ tục ngữ Việt Nam".
Lên top