Tủ điện bốc khói, cư dân The Park Residence được hỗ trợ 300 triệu đồng

Lên top