Từ đêm nay, Bắc bộ có mưa vừa đến mưa to do ảnh hưởng bão số 2