Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tự đâm vào xe cảnh sát, nam thanh niên bất tỉnh