Từ 8.12, Hải Phòng hoạt động trở lại xe khách đi, đến TP.Đà Nẵng

Hải Phòng hoạt động trở lại vận tải hành khách tuyến cố định đi/đến Đà Nẵng. Ảnh: Mai Dung
Hải Phòng hoạt động trở lại vận tải hành khách tuyến cố định đi/đến Đà Nẵng. Ảnh: Mai Dung
Hải Phòng hoạt động trở lại vận tải hành khách tuyến cố định đi/đến Đà Nẵng. Ảnh: Mai Dung
Lên top