Từ 7.5, dỡ bỏ toàn bộ giãn cách trên các phương tiện vận tải khách

Dỡ bỏ toàn bộ giãn cách trên các phương tiện vận tải khách từ 0h ngày 7.5.2020. Ảnh ĐT
Dỡ bỏ toàn bộ giãn cách trên các phương tiện vận tải khách từ 0h ngày 7.5.2020. Ảnh ĐT
Dỡ bỏ toàn bộ giãn cách trên các phương tiện vận tải khách từ 0h ngày 7.5.2020. Ảnh ĐT
Lên top