Từ 7.2, người dân vào Hải Phòng không phải xin xác nhận của địa phương

Người dân vào Hải Phòng sẽ không phải xin xác nhận của UBND cấp xã. Ảnh Mai Dung
Người dân vào Hải Phòng sẽ không phải xin xác nhận của UBND cấp xã. Ảnh Mai Dung
Người dân vào Hải Phòng sẽ không phải xin xác nhận của UBND cấp xã. Ảnh Mai Dung
Lên top