Từ 6.8.2020, cấm toàn bộ phương tiện lưu thông trên tầng 2 cầu Thăng Long

Từ 6.8.2002 cấm tuyệt đối phương tiện lưu thông trên tầng 2 cầu Thăng Long. Ảnh LDo
Từ 6.8.2002 cấm tuyệt đối phương tiện lưu thông trên tầng 2 cầu Thăng Long. Ảnh LDo
Từ 6.8.2002 cấm tuyệt đối phương tiện lưu thông trên tầng 2 cầu Thăng Long. Ảnh LDo
Lên top