Từ 30.10, tránh mắc các lỗi sau để không bị cắt điện

Lên top