Từ 28.7, đường sắt tăng thêm tàu Thống nhất tuyến Hà Nội - Sài Gòn

Đường sắt tăng thêm tàu Thống nhất tuyến Hà Nội - Sài Gòn. Ảnh VNR
Đường sắt tăng thêm tàu Thống nhất tuyến Hà Nội - Sài Gòn. Ảnh VNR
Đường sắt tăng thêm tàu Thống nhất tuyến Hà Nội - Sài Gòn. Ảnh VNR
Lên top