Từ 28.11, chính thức khai thác đường bay thẳng thường lệ Việt – Mỹ

Vietnam Airlines chính thức khai thác thường lệ đường bay thẳng đến Mỹ. Ảnh ĐT
Vietnam Airlines chính thức khai thác thường lệ đường bay thẳng đến Mỹ. Ảnh ĐT
Vietnam Airlines chính thức khai thác thường lệ đường bay thẳng đến Mỹ. Ảnh ĐT
Lên top