Từ 22.8, người dân TP.Tân An không được ra khỏi nhà mua hàng thiết yếu

Vừa đẩy nhanh tiêm vaccine cho người dân, vừa áp dụng các biện pháp phòng chống dịch kiên quyết hơn, tỉnh Long An quyết tâm kiểm soát được dịch COVID-19 trước 1.9. Ảnh: BLA
Vừa đẩy nhanh tiêm vaccine cho người dân, vừa áp dụng các biện pháp phòng chống dịch kiên quyết hơn, tỉnh Long An quyết tâm kiểm soát được dịch COVID-19 trước 1.9. Ảnh: BLA
Vừa đẩy nhanh tiêm vaccine cho người dân, vừa áp dụng các biện pháp phòng chống dịch kiên quyết hơn, tỉnh Long An quyết tâm kiểm soát được dịch COVID-19 trước 1.9. Ảnh: BLA
Lên top