Từ 21.7, Hải Phòng dừng hàng loạt dịch vụ thể thao, giải trí để phòng dịch

Hải Phòng yêu cầu dừng hoạt động cơ sở kinh doanh dịch vụ game, internet, rạp chiếu phim, cơ sở làm đẹp... phòng dịch COVID-19. Ảnh Mai Dung
Hải Phòng yêu cầu dừng hoạt động cơ sở kinh doanh dịch vụ game, internet, rạp chiếu phim, cơ sở làm đẹp... phòng dịch COVID-19. Ảnh Mai Dung
Hải Phòng yêu cầu dừng hoạt động cơ sở kinh doanh dịch vụ game, internet, rạp chiếu phim, cơ sở làm đẹp... phòng dịch COVID-19. Ảnh Mai Dung
Lên top