Từ 21.6, những dịch vụ kinh doanh nào ở Hải Phòng được mở cửa trở lại?

Karaoke, quán bar... ở Hải Phòng vẫn tiếp tục dừng hoạt động từ 21.6. Ảnh MD
Karaoke, quán bar... ở Hải Phòng vẫn tiếp tục dừng hoạt động từ 21.6. Ảnh MD
Karaoke, quán bar... ở Hải Phòng vẫn tiếp tục dừng hoạt động từ 21.6. Ảnh MD
Lên top