Từ 21.3, khách bay tới Việt Nam phải cách ly tập trung bắt buộc 14 ngày

Mọi hành khách đến Việt Nam đều phải cách ly bắt buộc 14 ngày. Ảnh ĐT
Mọi hành khách đến Việt Nam đều phải cách ly bắt buộc 14 ngày. Ảnh ĐT
Mọi hành khách đến Việt Nam đều phải cách ly bắt buộc 14 ngày. Ảnh ĐT
Lên top