Từ 21-30.4: Nam Bộ khẩn trương ứng phó với xâm nhập mặn

Xâm nhập mặn tại Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long khốc liệt trong tuần tới. Ảnh: PCTT
Xâm nhập mặn tại Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long khốc liệt trong tuần tới. Ảnh: PCTT
Xâm nhập mặn tại Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long khốc liệt trong tuần tới. Ảnh: PCTT
Lên top