Từ 20.5, Hải Dương yêu cầu người dân không ra ngoài sau 22h

Tỉnh Hải Dương yêu cầu người dân không ra ngoài sau 22h bắt đầu từ ngày 20.5. Ảnh Nhóm Phóng viên
Tỉnh Hải Dương yêu cầu người dân không ra ngoài sau 22h bắt đầu từ ngày 20.5. Ảnh Nhóm Phóng viên
Tỉnh Hải Dương yêu cầu người dân không ra ngoài sau 22h bắt đầu từ ngày 20.5. Ảnh Nhóm Phóng viên
Lên top