Từ 20.2, người dân TP.Hải Dương đi chợ bằng thẻ

Sau Chí Linh, TP.Hải Dương áp dụng cấp thẻ đi chợ cho người dân. Ảnh Thủy Nguyên
Sau Chí Linh, TP.Hải Dương áp dụng cấp thẻ đi chợ cho người dân. Ảnh Thủy Nguyên
Sau Chí Linh, TP.Hải Dương áp dụng cấp thẻ đi chợ cho người dân. Ảnh Thủy Nguyên
Lên top