Từ 2010, Thanh Hoá đã tuyển bao nhiêu công chức không qua thi tuyển?

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá giám sát kỳ thi công chức.
Lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá giám sát kỳ thi công chức.
Lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá giám sát kỳ thi công chức.
Lên top