Quảng Trị:

Từ 19h ngày 25.8, cơ sở kinh doanh dịch vụ nào được hoạt động trở lại?

Cuộc họp của Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ
Cuộc họp của Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ
Cuộc họp của Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ
Lên top